söndag 17 juni 2012


Space Ork Raiders 1988

Inte mycket att säga mer än att asken som omnäms som RTB02 ruggigt snygg!
Figurerna är lite enklare och givetvis mindre i storlek än GW:s nuvarande jätteklumpar till gubbs.

Skulpterade av Kevin Adams och ska visst finnas med i White Dwarf #93 

 
 
 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar